Årsmøte for året 2020 i Terråk IL

ÅRSMØTE I TERRÅK IL AVHOLDES TIRSDAG 13. APRIL 2021 KL 20:00 PÅ SKIHUSET PÅ TERRÅK. SAKSLISTE: Sak 1.  Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 2.  Valg av møteleder og referent Sak 3.  Valg av to til å underskrive protokoll Sak 4.  Årsmeldinger Sak 5.  Regnskap fra hovedlag og undergrupper Sak…

Fortsett å lese Årsmøte for året 2020 i Terråk IL