Årsmøte i Terråk IL

ÅRSMØTE I TERRÅK IL
TIRSDAG 28. MARS 2023 KL 19.00 PÅ SKIHUSET, TERRÅK

SAKSLISTE:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2. Valg av møteleder og referent
Sak 3. Valg av to til å underskrive protokoll
Sak 4. Årsmeldinger 2022
Sak 5. Regnskap
Sak 6. Kontingent
Sak 7. Budsjett og årsplan for 2022
Sak 8. Valg
Sak 9. Innkomne saker
Sak 10.  Forskudttering av rehabilitering av lys i lysløype

Saker meldes til styret innen 21. mars. Sendes til post@terrakil.no.

PS: På grunn av matservering blir det påmelding til årsmøtet. Påmelding til leder, Lisa Lindsetmo, tlf. 941 92 798 innen mandag 27. mars kl. 18.00.

Velkommen

Handlekurv
Skroll til toppen