EKSTRAORDNIÆRT ÅRSMØTE 31. MARS

EKSTRAORDNIÆRT ÅRSMØTE 31. MARS

Det vil bli avholdt ekstraordinært årsmøte i Terråk IL.
De som ønsker å delta bes møte på skihuset 31. mars klokken 20:00.
Vedlagt ligger saksliste.

Terråk IL

Del dette