Årsmøte i Terråk IL

Årsmøte i Terråk IL

ÅRSMØTE I TERRÅK IL
TIRSDAG 8. MARS 2022 KL 19.00 PÅ SKIHUSET, TERRÅK

SAKSLISTE:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2. Valg av møteleder og referent
Sak 3. Valg av to til å underskrive protokoll
Sak 4. Årsmelding
Sak 5. Regnskap
Sak 6. Budsjett og årsplan for 2022
Sak 7. Kontingent
Sak 8. Sportslig plan
Sak 9. Utlysning av årlig stipend
Sak 10.  Valg

Sak 11.  Eventuelt
Saker meldes til styret innen 1. mars. Sendes til post@terrakil.no.

Velkommen

Del dette