Årsmøte for året 2020 i Terråk IL

Årsmøte for året 2020 i Terråk IL

ÅRSMØTE I TERRÅK IL AVHOLDES TIRSDAG 13. APRIL 2021 KL 20:00 PÅ SKIHUSET PÅ TERRÅK.

SAKSLISTE:

Sak 1.  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2.  Valg av møteleder og referent

Sak 3.  Valg av to til å underskrive protokoll

Sak 4.  Årsmeldinger

Sak 5.  Regnskap fra hovedlag og undergrupper

Sak 6.  Kontingent

Sak 7. Budsjett og årsplaner for 2021

Sak 8. Sportslig plan

Sak 9. Organisering av Nordlandsbåtregattaen

Sak 10. Valg

Velkommen

PS: Da vi ikke vet hvor mange vi kan være samlet, kan årsmøte bli holdt digitalt dersom det er stort ønske om å delta. Alle som ønsker å delta må gi beskjed til Terråk IL slik at vi får en oversikt.

Del dette